Vilactiva Setembre 2022

SETEMBRE 2022 | 3 686 024 331 Et respondrà al més aviat possible Tot i que els municipis no s’aturen du- rant l’estiu, és cert que canvien el seu ritme i deixen «en pausa» una part de la seva activitat. En tot cas, comencem ja el setembre, un mes en el qual, tradi- cionalment, ens retrobem amb les ru- tines que, dia a dia, ens acompanya- ran durant el curs . Viladecavalls també reprèn, com a població, el seu ritme habitual, i ho fa gràcies a la feina realit- zada al llarg de les setmanes i els mesos anteriors, amb els deures fets. Els centres escolars han estat objec- te de millores, així com diversos espais de la via pública; el transport públic s’adapta a les necessitats de les famí- lies; els serveis compten amb els recur- sos necessaris per a assumir el volum usual de feina... Tot està a punt perquè retornem a les activitats habituals . Viladecavalls és un municipi que té tot allò que podem esperar per a po- der tenir una vida rica i totalment satisfactòria : aquí gaudim de la proxi- mitat a la natura i, alhora, de la zona d’influència de grans ciutats; comptem amb l’empenta del teixit industrial i d’una variada oferta comercial; dispo- sem d’un patrimoni destacable i, dia a dia, incrementem i millorem els serveis a les persones. Us vull convidar que penseu, a l’inici d’aquest nou curs, en la ma- nera en què voleu viure a la nostra població durant els mesos que han de venir : voleu prendre part en les ac- tivitats formatives que oferim en espais com l’Escola Municipal de Música Pau Casals? Voleu fer esport a les zones es- portives municipals? Teniu la possibili- tat de participar en nombroses activi- tats als centres cívics o us podeu sumar a les propostes de les moltes associa- cions i entitats amb què comptem. Són moltes les alternatives que se’ns obren. No oblideu que tota aquesta oferta necessita la màxima implicació ciuta- dana possible per a mantenir-se viva i continuar creixent; al cap i a la fi, sou tots/es vosaltres, les veïnes i els veïns, qui doneu sentit als serveis i a les propostes de lleure que es realit- zen a la nostra població; en les vostres mans estan. No em queda més que animar-vos a començar amb tota l’energia possible aquest nou curs i desitjar-vos que si- guin uns mesos plens de projectes complerts, d’activitat i de realització personal . Podeu comptar que des de l’Ajuntament farem tot el possible per- què sigui així.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=