Vilactiva Setembre 2022

2 | SETEMBRE 2022 A FAVOR TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV i ERC TJxV, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) EN CONTRA FEM FEM (1), PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) FEM ORDRE DEL DIA Lectura i aprovació de l’acta anterior, de data 27 de juny del 2022 Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Viladecavalls corresponent a l’exercici 2021 Aprovació de la pròrroga del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Viladecavalls al servei públic comarcal de biomassa forestal Aprovació del conveni de col·laboració entre el CCVOC i l’Ajuntament de Viladecavalls per al desenvolupament del programa Treball i Formació, línies MGH52, PRGC i PANP de la convocatòria 2022 Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, tancat a 1 de gener del 2022 Ratificació de l’acord per a la modificació de l’article 39, apartat b), del Pacte Únic de Condicions de Treball dels Empleats de l’Ajuntament de Viladecavalls Aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball per a l’exercici 2022 relativa a l’actualització dels imports de les retribucions per a l’any 2022 Aprovació de l’Expedient de modificació de crèdit número 14/2022 per baixes, suplements de crèdit i crèdits extraordinaris Aprovació de l’expedient administratiu per a portar a terme la licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu per a construir i explotar un centre residencial per a la gent gran a Can Trias, el plec de condicions i el projecte per a l’adjudicació de la concessió pels quals s’ha de regir la licitació Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja viària al municipi de Viladecavalls i establiment d’un increment del 2,8 % per a la facturació d’aquest contracte, d’aplicació en el període d’agost del 2021 a juliol del 2022 Aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball per a l’exercici 2022 relativa a la modificació del punt H) de l’Acord d’aprovació de la modificació de la RLT del 24 de febrer del 2022 Aprovació de la modificació de la Plantilla orgànica de l’Ajuntament de Viladecavalls 2022 Moció del Grup Municipal d’ERC-AM per l’aprovació del manifest de l’acord social per a l’amnistia i l’autodeterminació Declarar deserta la licitació de la contractació de les obres per a l’execució del Projecte bàsic i executiu del consultori local del nucli urbà de Viladecavalls Aprovació de l’expedient de contractació de les obres per a l’execució del Projecte bàsic i executiu del consultori local del nucli urbà de Viladecavalls, disposició de l’obertura de l’expedient de licitació i aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars ABSTENCIÓ ERC i FEM, FEM ERC ERC ERC ERC i FEM ERC i FEM FEM (1) ERC i FEM ERC TELÈFONS D’INTERÈS Ajuntament 937 887 141 Atenció a víctimes de violència de gènere 900 900 120 608 87 12 37 Biblioteca Pere Calders 937 341 802 CEIP Rosella 937 340 001 CEIP Roc Blanc 937 891 902 Centre Cívic Paco Cano 937 892 054 Deixalleria Municipal 937 809 814 Emergències Generalitat 112 Escola de Música Pau Casals 937 341 950 Farmàcia Dr. Troiano (Can Trias) 937 894 433 Farmàcia Mª Àngels Tugues Molera (nucli urbà) 937 331 730 Fecsa-Endesa (avaries) 800 760 706 IES Viladecavalls 937 340 210 Jutjat de Pau 937 805 007 Llar d’infants Barromina 937 881 008 Llar d’infants Can Trias 937 332 527 Mina d’Aigües de Terrassa 937 870 206 Oficina Mpal. Desc. Can Trias 937 892 054 Oficina de Recaptació 932 029 802 Policia Municipal 092 / 937 330 707 Policia Municipal (mòbil) 610 267 439 Ràdio Vila 937 801 786 Salut Respon 061 Serveis Funeraris 900 268 268 Servei de recollida concertada de residus voluminosos i poda 900 264 272 Visites centres mèdics 937 384 030 Zona Esport. Mpal. Casc Urbà 937 340 864 Zona Esport. Mpal. Can Trias 937 340 787 EDITA Ajuntament de Viladecavalls C. Antoni Soler i Hospital 7-9 08232 Viladecavalls (Barcelona) DISSENY, MAQUETACIÓ, PRODUCCIÓ I IMPRESSIÓ Gràfiques Ferpala Impressió feta sobre paper ecològic BANC D’IMATGES Ajuntament de Viladecavalls Unsplash.com - Pexels.com DIPÒSIT LEGAL B-2458-2018

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=