Vilactiva Abril 2020

SETEMBRE 2021 | 5 n El proper 13 de setembre es reforçarà el servei de transport per a l’alumnat de l’IES Viladecavalls. Atès que el primer dia varien els horaris habituals del centre, hi haurà un servei a les 7.40 hores per als estudiants de batxillerat —que sortirà de la zona esportiva de Can Trias— i un de tornada des de l’institut a les 10.10 hores. L’alumnat d’ESO també podrà agafar el bus a les 9.40 des de Can Trias i a les 12.15 de tornada des del centre educatiu. Es demana als nois i les noies que respectin els horaris fixats i els autobusos destinats a cada grup. n L’Ajuntament ha instal·lat una caldera de biomassa per donar servei a l’Escola Rosella i a l’Escola Municipal de Música Pau Casals. Aquest nou sistema suposarà una reducció anual de 64,5 tones de CO 2 , a més d’afavorir una gestió forestal sostenible. L’estella que s’hi farà servir provindrà dels boscos del Vallès i serà subministrada per la central estelladora gestionada pel Consell Comarcal. L’actuació, que ha tingut un cost de 279.082 euros, s’ha finançat amb subvencions del PUOSC, l’IDAE i el FEDER i amb recursos propis. n Durant les setmanes d’estiu, l’Ajuntament ha realitzat un seguit d’actuacions als centres educatius amb la voluntat de millorar-ne els edificis i els es- pais exteriors. A les escoles Ro- sella i Roc Blanc s’han netejat tots els canals i reixes de reco- llida d’aigües i s’han pintat els patis, els espais comuns, el mo- biliari exterior i els passadissos, a més d’algunes aules. A l’esco- la Roc Blanc s’ha instal·lat tam- bé un paviment de parquet en una aula d’educació infantil. A la llar d’infants Barromi- na s’han fet treballs de man- teniment com ara reparar les humitats que hi havia produït una fuita d’aigua i, també, pin- tar l’aula. L’objectiu d’aquestes actua- cions era oferir als infants i al personal docent unes instal·la- cions millorades que permetin garantir un ensenyament de qualitat a l’alumnat. Les dife- rents actuacions s’han enllestit abans de l’inici del curs.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=