Vilactiva Octubre 2021

OCTUBRE 2021 | 5 n L’inici del curs escolar al nos- tre municipi ha vingut acom- panyat de diverses millores realitzades per l’Ajuntament de Viladecavalls als centres edu- catius. Entre aquestes trobem la posada en marxa d’una cal- dera de biomassa instal·lada en un mòdul prefabricat al costat de l’aparcament del carrer Pau Claris i a través de la qual es proveeix de calefacció l’Escola Rosella i l’Escola Municipal de Música Pau Casals. L’actuació s’emmarca en el conjunt de mesures municipals destina- des a promoure un consum energètic sostenible (vegeu les pàgines 6 i 7). A més de reforçar el servei d’autobús a les hores d’entrada i sortida de l’institut, el consis- tori ha realitzat diferents millo- res als equipaments escolars de la nostra població durant els mesos d’estiu: d’una banda, a les escoles Rosella i Roc Blanc s’ha pintat el mobiliari exterior, els patis, els espais comuns i els passadissos, i a les llars d’in- fants municipals s’han dut a terme treballs de pintura i de manteniment del mobiliari de les aules. D’altra banda, a l’es- cola Roc Blanc també s’ha rea- litzat la neteja de tots els canals i reixes de recollida d’aigües, s’han pintat tres aules i s’ha col•locat parquet en una aula d’educació infantil. Finalment, també s’han fet actuacions de millora de l’accés a l’aparca- ment de l’IES Viladecavalls. Més enllà de les inversions previstes, l’Ajuntament de Vila- decavalls ha hagut de treballar al llarg dels darrers anys per a fer front a tota una sèrie de despeses urgents no previs- tes. Aquestes actuacions, en els darrers quatre anys, han sumat prop de 3.000.000 € a càrrec dels comptes públics del consistori. D’una banda, en destaca la feina realitzada per a pal·liar els efectes sanitaris, econòmics i socials de la crisi provocada per l’aparició de la COVID-19; però, a més, en el cas concret de la nostra po- blació, s’han hagut d’assumir un centenar d’incidències de diferent abast causades pels temporals dels mesos de març del 2017, novembre del 2018, agost i desembre del 2019 i gener del 2020. Aquests fenò- mens meteorològics han pro- vocat la necessitat de realitzar nombroses actuacions d’emer- gència per a poder garantir la seguretat de les persones, la mobilitat en les vies afectades o el correcte funcionament dels equipaments municipals.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=