Vilactiva Maig 2023

MAIG 2023 | 3 n El passat 4 d’abril, amb la convocatòria oficial de les eleccions municipals que tin- dran lloc el proper 28 de maig, s’iniciava el període electo- ral. Durant aquest espai de temps, previ a les votacions, s’estableixen una sèrie de res- triccions per a protegir l’opi- nió pública. Amb la voluntat de respectar allò que dicta la legislació en aquest sentit, els continguts d’aquesta edició del butlletí municipal hi han estat adaptats. Entre el més destacat es troba la supressió dels escrits dels representants municipals; d’aquesta manera, n Viladecavalls es prepara per a celebrar les Eleccions Muni- cipals del 2023 en una jornada que es desenvoluparà en tots els col·legis electorals durant el diumenge 28 de maig. Tot i això, les persones que residei- xin a l’Estat espanyol i vulguin votar per correu poden sol·li- citar-ho fins al 18 de maig, i a partir del dia 12 s’encetarà la campanya electoral dels partits polítics locals. En els comicis locals, poden votar-hi les persones majors d’edat empadronades al nos- tre poble, tant les que tinguin la nacionalitat espanyola com la població estrangera proce- dent d’algun estat de la Unió Europea o de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea del Sud, Equa- dor, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago i Xile. es vol prioritzar el caire infor- matiu del Vilactiva —i el servei públic que ofereix aquest mit- jà— per sobre de les opinions, tot mantenint-ne la periodici- tat habitual. La resta de mitjans munici- pals, com el web o els perfils de l’Ajuntament a les xarxes socials, es mantenen actius també per a informar sobre les qüestions que afecten el dia a dia de les veïnes i els veïns del municipi. Amb la voluntat de garantir el dret a vot de les i els habitants de tots els indrets de la pobla- ció, els espais de votació seran la Biblioteca Municipal Pere Cal- ders, el Centre Cívic Paco Cano i els centres cívics de Sant Miquel de Guanteres, de les Carenes de Can Turu i de la Planassa.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=