Vilactiva Agost 2021

6 | AGOST 2021 n Amb la voluntat de mostrar suport a un sector que ha patit especialment l’arribada de la pandèmia, i per tal de demos- trar que la cultura és segura, l’Ajuntament de Viladecavalls ha impulsat al llarg de les pas- sades setmanes el programa «Capvespres a la plaça». Grà- cies a ell hem pogut gaudir, a la plaça de la Vila i a l’amfitea- tre municipal, de diversos con- certs i espectacles teatrals que s’iniciaven aquest passat 28 de maig i que han rebut una molt bona acollida de públic. El mes de juliol ens portava en primer lloc el concert de JOI- NA, que se celebrava el dia 8, i seguia amb dues propostes teatrals: el 16 de juliol, amb la representació de l’obra Agost, a càrrec del grup de teatre local Arebrocs, i el 23 de juliol, amb Elles #cosasdechicas , amb la Mireia Casado, la Paula Joseph i l’Agnès Jabbour. Entre les me- sures sanitàries establertes, era imprescindible realitzar una inscripció prèvia per a garantir el límit d’aforament. n El passat 30 de juny es reu- nien, amb la voluntat de con- tinuar avançant en el projecte d’un centre d’arts escèniques municipal, l’alcaldessa —Ces- ca Berenguer—, el regidor de Cultura —Jordi Amiguet— i el gerent municipal, per part de l’Ajuntament, i, per part del Ca- sal Familiar, el president —Emi- lio Álvarez— i els membres de la Junta Martí Salanovas, Montse Gorina i Àngels Parrilla. Des del consistori es proposava la ces- sió de la nau adjacent a les ins- tal·lacions de l’entitat, l’obra de la qual ha romàs sense finalitzar al llarg dels anys, per a crear-hi aquest projecte municipal. Ambdues parts s’han em- plaçat a una propera trobada per tal de continuar amb les converses sobre aquesta qües- tió. El projecte d’un centre d’arts escèniques s’ha desenvolupat incorporant-hi les aportacions realitzades per la ciutadania a través d’un procés participatiu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=