Vilactiva Agost 2021

AGOST 2021 | 5 n Des de l’any 2015, una de les prioritats de l’acció municipal ha estat desenvolupar les ac- tuacions necessàries per a po- der evitar els episodis puntuals de males olors que s’iniciaven uns anys abans, amb especial incidència en els mesos d’es- tiu. El procés endegat en aquell moment culminava aquest mes de juny amb l’aprovació inicial, en sessió plenària, de l’Orde- nança reguladora de les emis- sions i immissions d’olors al mu- nicipi de Viladecavalls. Aquest text permet, d’una banda, es- tablir els límits generals a les emissions d’olor que es poden permetre i, de l’altra, requerir la posada en pràctica d’un pla de gestió per a cada activitat o procés que pugui tenir un im- pacte olfactiu. D’aquesta ma- nera, Viladecavalls ha esdevin- gut un dels primers municipis d’arreu de Catalunya a disposar d’una ordenança d’aquestes característiques, enfocada de manera exclusiva a regular la contaminació odorífera. En el seu text, l’ordenança fixa, entre altres qüestions, quina ha de ser la capacitat d’intervenció de l’Administració, incloent-hi la tramitació de queixes o les inspeccions per a comprovar el compliment de les mesures establertes. S’hi estableixen, a més, in- fraccions lleus, greus i molt greus per a aquelles activitats que infringeixin la normativa reguladora de la contaminació odorífera. En funció de quin sigui el tipus i el grau d’incom- pliment que es registri, l’orde- nança contempla diferents me- sures correctores, que poden arribar fins al precintament del focus de males olors o la clau- sura temporal de l’establiment. De la mateixa manera, també està previst que es puguin apli- car sancions econòmiques, les quals poden ascendir, en els casos més greus, als 3.000 €. El procés per a la redacció de l’ordenança s’iniciava a l’octu- bre del 2017 i arrencava amb la realització d’un estudi olfac- tomètric a l’entorn del barri de Can Trias. A partir d’aquí es creà una comissió redactora que es va reunir en diverses oca- sions per tal de definir el text. Al llarg d’aquest procés, també s’hi han incorporat aportacions de la ciutadania, arran d’una consulta pública en la qual es convidava a participar veïns i veïnes, entitats i qualsevol or- ganització interessada en la qüestió.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=