Vilactiva Gener 2021

6 | GENER 2021 CONCEPTE Impost sobre béns immobles urbans – 1a fracció (domiciliats) Impost sobre béns immobles urbans – No domiciliats Impost sobre béns immobles urbans – 2a fracció (domiciliats) Impost sobre béns immobles urbans – 3a fracció (domiciliats) Impost sobre béns immobles urbans – 4a fracció (domiciliats) Impost sobre béns immobles rústics Impost sobre béns immobles rústics construïts Impost sobre vehicles de tracció mecànica Impost sobre activitats econòmiques Taxa per gestió de residus domèstics – 1a fracció (domiciliats) Taxa per gestió de residus domèstics – No domiciliats Taxa per gestió de residus domèstics – 2a fracció (domiciliats) Taxa per gestió de residus comercials – 1a fracció (domiciliats) Taxa per gestió de residus comercials – No domiciliats Taxa per gestió de residus comercials – 2a fracció (domiciliats) Taxa per entrada de vehicles – guals Impost sobre béns immobles de característiques especials Taxa de teleassistència – 4t trimestre del 2020 Taxa de teleassistència – 1r trimestre del 2021 Taxa de teleassistència – 2n trimestre del 2021 Taxa de teleassistència – 3r trimestre del 2021 DATA D’INICI 03/05/2021 01/07/2021 01/07/2021 05/03/2021 16/09/2021 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021 03/05/2021 25/02/2021 26/05/2021 26/08/2021 26/11/2021 DATA FINAL 05/07/2021 03/09/2021 03/09/2021 05/05/2021 16/11/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 26/04/2021 26/07/2021 26/10/2021 26/01/2022 CÀRREC DE LA DOMICILIACIÓ 03/05/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/09/2021 02/11/2021 01/09/2021 01/09/2021 03/05/2021 02/11/2021 01/06/2021 01/07/2021 01/10/2021 01/06/2021 01/07/2021 01/10/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/03/2021 01/06/2021 01/09/2021 01/12/2021 n Bonificació de l’IBI per a famílies nombroses: del 25 o del 50 %, segons si disposen de títol en categoria general o en categoria especial n Reducció del 50 % de la taxa d’escombraries per a persones de més de 65 anys i per a famílies nombroses i monoparentals n Bonificació del 50 % de l’IBI per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar n Rebaixa de la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria n Reducció del 25 % de la taxa d’escombraries per autocompostatge n Bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i d’aprofitament d’aigües pluvials i grises en edificis n Reducció del 50 % de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles amb menys impacte ambiental n Bonificació del 95 % de l’IBI per als béns immobles d’ús residencial destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=