Vilactiva Desembre 2020

DESEMBRE 2020 | 9 n Ja està en marxa la quarta edició del programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuE- mE), organitzat per la Diputa- ció de Barcelona amb el suport del Consell Comarcal i l’Ajunta- ment de Viladecavalls. La pro- posta convida novament els alumnes de cinquè de l’Escola Rosella a aprofundir en la cultu- ra emprenedora a través de la creació d’una cooperativa es- colar mitjançant la qual idearan un producte, l’elaboraran i el posaran finalment a la venda. En anys anteriors els productes es venien dins d’alguna jorna- da popular, però enguany, a causa de l’actual crisi sanitària provocada per la COVID-19, es treballa per a adaptar aquesta part final del procés. Una quan- titat dels beneficis obtinguts amb les vendes es destinarà a un projecte social o a una enti- tat sense ànim de lucre. L’Ajuntament dona suport al programa coordinant els serveis municipals d’Ensenya- ment i de Promoció Econòmica i donant difusió als productes creats per les cooperatives de l’alumnat de l’Escola Rosella. n L’adopció d’un animal que ha estat abandonat és un gest soli- dari i gratificant per a les perso- nes que participen en aquests programes. Des de l’Ajunta- ment de Viladecavalls es tre- balla per a potenciar aquesta activitat a través d’una col·la- boració estable amb el centre d’acollida Help Guau. L’actuació d’aquest centre al nostre muni- cipi des del 2016 ja ha permès la recuperació de 41 animals de companyia per part dels seus propietaris, que se n’hagin donat 124 en adopció i que se n’hagin traslladat 125 a altres colònies o centres Les persones que estiguin in- teressades en l’adopció poden informar-s’hi àmpliament a tra- vés del web helpguau.com , on fins i tot poden conèixer quins són els animals que en aquests moments es troben esperant una família. A més hi trobarem altres dades d’interès sobre la feina del centre i les campanyes que desenvolupa.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=