Vilactiva Abril 2021

ABRIL 2021 | 7 n El proper 7 d’abril tindrà lloc la primera xerrada del cicle «Crisi climàtica: com afrontar la transi- ció energètica a la nostra llar», a càrrec del gestor climàtic muni- cipal, Josep Ma. Ortiz. Les troba- des virtuals, que es completaran els dies 21 d’abril i 5 de maig, giraran al voltant de la nova convocatòria de subvencions per rehabilitació energètica d’edificis, de la instal·lació d’au- toconsum fotovoltaic o de com optimitzar la factura elèctrica. Hi trobareu més informació al web i a les xarxes socials municipals. n La crisi sanitària ha vingut acompanyada per una crisi econòmica i social a causa de les restriccions que han calgut per a la prevenció de contagis de COVID-19. Segons dades de l’Observatori del Consell Co- marcal del Vallès Occidental, aquesta situació hauria pro- vocat un creixement del 19,9 % de l’atur al nostre municipi al llarg de l’any passat. En tot cas, la nostra població compta amb el Servei Local d’Ocupació (SLO), que, tot i les dificultats, no ha deixat de treballar en aquest temps per tal d’oferir assessorament i acompanya- ment a les persones en situació d’atur o que volen reorientar la seva vida laboral i ha donat suport a les empreses que bus- quen treballadors i treballado- res. Recentment es donaven a conèixer les dades del servei durant el 2020, un any en el qual es van atendre de mane- ra personalitzada un total de 552 persones i 14 empreses. A més, 74 persones es van donar d’alta en la borsa de treball que gestiona el mateix Servei Local d’Ocupació a través de la Xarxa Xaloc – Diputació de Barcelona. Fruit de la feina feta amb el sec- tor empresarial, es van gestio- nar 40 ofertes laborals que van suposar, en el seu conjunt, la possibilitat d’oferir 80 llocs de treball. A més de la feina que realitza amb els seus propis recursos, el Servei Local d’Ocupació col·la- bora amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquest treball conjunt permetia l’any passat la participació de 34 veïns i veïnes en programes de foment de l’ocupació, 27 dels quals van aconseguir un con- tracte amb una durada d’entre 6 i 21 mesos.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=