Vilactiva Octubre 2021

OCTUBRE 2021 | 9 n En el marc de les diferents mesures de suport al comerç local promogudes per l’Ajun- tament, s’ha establert per la prestació del servei de reco- llida, transport i tractament de residus comercials una reducció del 25 % de la quo- ta. Aquesta rebaixa afectarà qualsevol establiment comer- cial de venda al detall, els ser- veis de bars i restauració, les oficines i altres serveis, inclòs el de reparació de vehicles, sempre que estiguin oberts al públic. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) entre el 20 de novembre i el 30 de desembre. n Aquest passat 20 de setem- bre tenia lloc la primera de les nou sessions que constitueixen enguany les IV Jornades d’Em- prenedoria que promou l’Ajun- tament de Viladecavalls amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. A través de visites a empreses i tallers, l’alumnat del segon curs de batxillerat de l’IES Viladecavalls treballarà per con- cretar el seu valor afegit i identi- ficar la seva marca personal. n Un any més, la piscina muni- cipal ha estat un dels principals atractius del lleure estival al mu- nicipi. Així ho demostren les da- des d’ús, les quals reflecteixen que, durant aquesta temporada, han estat aproximadament un miler les persones que han ac- cedit al recinte, bé amb entrades puntuals obé amb abonaments. Pel que fa a aquesta última mo- dalitat d’accés, aquest estiu, s’ha expedit un total de 398 abona- ments: 225 de setmanals, 85 de quinzenals, 27 de mensuals i 61 de temporada. La piscina també acollia el curset de natació i acti- vitats de diverses entitats. n Amb l’objectiu de protegir els diversos nuclis del nostre municipi dels incendis forestals, a finals de juliol s’iniciaven els treballs a les franges de protec- ció perimetral. En concret, se’n va realitzar el manteniment a Can Corbera i a Can Turu, amb el suport d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya, i s’ha obert una nova franja a Can Pepet, amb el suport de la Di- putació de Barcelona. Les feines es van veure endarrerides per l’elevat risc d’incendi que es re- gistrava a l’inici del mes de juliol.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=