Vilactiva Juny 2022

6 | JUNY 2022 n L’incivisme i el vandalisme tenen un doble cost per a un municipi: malmeten els espais que compartim tota la ciuta- dania i, a més, suposen una despesa de recursos que no es poden invertir en altres ac- tuacions municipals. Amb la voluntat de conscienciar sobre aquest fet, l’Ajuntament de Vi- ladecavalls creava, a través del Servei d’Educació i de la Policia Local, el taller «La ruta del ci- visme», en el qual va participar, els dies 3 i 6 de maig, l’alumnat de sisè de les escoles Roc Blanc i Rosella. La proposta s’iniciava amb una explicació teòrica a l’aula per exposar els punts del municipi en els quals tenia lloc de ma- nera més habitual aquest tipus de comportaments. Posterior- ment, els i les alumnes van prendre part en una visita guia- da a aquests espais públics, durant la qual se’ls explicaven les despeses extraordinàries que assumeix l’Ajuntament per l’incivisme. L’Ajuntament de Viladecavalls ofereix un conjunt de subven- cions destinades a promoure l’accés a diferents serveis a persones que es troben en situació desafavorida. Les po- deu consultar a continuació. Ajut Subvenció per a l’ús de transport adaptat Subvenció per a acti- vitats extraescolars de menors d’edat des dels 3 fins als 16 anys Subvenció per als casals d’estiu Subvencions per al pagament de les despeses bàsiques de la llar adreçades a persones amb nivells de renda baixos Subvenció en concepte de suport a la mobili- tat en transport públic adreçat a col·lectius específics Descripció Ajuts econòmics per al trasllat de persones de més de 18 anys que tinguin alguna discapacitat o persones grans que presentin dificultats de mobilitat i necessitat d’acompanyament a l’hora d’accedir als serveis socials especialitzats d’atenció diürna Ajuts per a activitats extraescolars realitzades l’any de la convocatòria per menors d’edat d’entre 3 i 16 anys, empadronats/des al municipi i que es trobin en una especial situació familiar Ajuts per a casals d’estiu per als menors d’entre 3 i 16 anys, empadronats/des al municipi, que vulguin assistir als casals que es realitzen dins i fora d’aquest durant les vacances escolars del curs lectiu i que es trobin en una especial situació familiar Subvencions destinades a poder fer efectives les des- peses bàsiques de la llar habitual (quotes de préstecs hipotecaris, lloguers, consums de subministraments de serveis, IBI...) Ajuts econòmics individuals aplicables a la compra de targetes de transport Terminis per a la sol·licitud Del 23/5/2022 al 13/06/2022 De l’1/6/2022 al 16/06/2022 De l’1/6/2022 al 16/06/2022 De l’1/6/2022 al 20/06/2022 Del 5/9/2022 al 23/9/2022

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=