Vilactiva Juny 2022

4 | JUNY 2022 n El passat 9 de maig, l’alcal- dessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, acompanyada per la regidora de Comunicació, Dolors Salmerón, va recollir a la sala d’actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona el distintiu Infopar- ticipa. Aquest reconeixement, atorgat pel grup de recerca Co- municació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB, distingeix la transparèn- cia informativa dels webs de les institucions. En total, han estat únicament 136 —dels 947 de tot Catalunya— els ajunta- ments que han rebut aquest distintiu en aquesta edició. Es dona, amés, la circumstància que aquesta és la segona oca- sió consecutiva en què l’Ajun- tament assoleix l’Infoparticipa havent complert el 100 % dels criteris que es tenen en consi- deració en l’anàlisi dels portals municipals. En aquesta ocasió, només han estat 43 els consis- toris catalans que han aconse- guit arribar a aquest punt de satisfacció dels requisits. Entre els aspectes que es destaquen també des de la mateixa organització es troba el nivell més elevat de trans- parència que mostren les ad- ministracions governades per dones, com és el cas de l’Ajun- tament de Viladecavalls. En concret, mentre que només el 23 % del total de municipis de Catalunya compten amb una alcaldessa, el 34 % dels que reben la distinció de l’Infopar- ticipa estan governats per una dona. Els indicadors que es tenen en consideració a l’hora d’atorgar aquest segell proven de res- pondre a cinc qüestions: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com gestionen els recursos econòmics, quina in- formació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels re- cursos col·lectius i, finalment, quines eines ofereixen per a la participació ciutadana. A partir dels resultats obtin- guts, el grup de recerca Comu- nicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) elabo- ra un mapa en el qual es poden consultar els percentatges que ha assolit cada web i la seva tra- ducció en una tonalitat diferent d’acord amb «l’infòmetre». Po- deu consultar el mapa a través del web www.mapainfoparti- cipa.com .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=