Vilactiva Juliol 2021

2 | JULIOL 2021 editorial A FAVOR TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) EN CONTRA FEM ORDRE DEL DIA Lectura i aprovació de l’acta anterior, de data 29 d’abril del 2021 Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament provisional de solars i terrenys i prevenció d’incendis Aprovació inicial de les bases reguladores que hauran de regir l’atorgament de subvencions per al pagament de l’impost sobre béns immobles per als col·lectius de més de 65 anys, vidus/vídues, pensionistes i famílies monoparentals Aprovació de la modificació de les bases reguladores que regeixen la concessió de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre de Viladecavalls Aprovació provisional de la suspensió transitòria de l’aplicació de la taxa per ocupació dels terrenys d’ús públic de terrasses i mobiliari auxiliar prevista a l’article 6.6 de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública Aprovació provisional de la suspensió transitòria de l’aplicació de la taxa prevista a l’article 5, apartat 1.2, referent a la taxa per la realització de casals, campus i jornades de tecnificació esportiva a les zones esportives municipals, prevista a l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments esportius, instal·lacions municipals i material de propietat municipal Aprovació de l’Expedient de modificació de crèdits número 9/2021 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2021 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Donar conformitat a l’aprovació de l’addenda conveni DIBA-Ajuntament suport ASGEL (Funcions assistència en la gestió econòmica local) Ratificar l’acord subscrit pels representants dels empleats i empleades municipals i els representants de l’Ajuntament en relació amb la modificació de l’article 55 del Pacte únic de condicions de treball dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Viladecavalls vigent Ratificar l’acord subscrit pels representants dels empleats i empleades municipals i per la representació de l’Ajuntament en relació amb l’aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Viladecavalls (PORH) Moció presentada pels grups municipals d’ERC-Viladecavalls, Treballem Junts per Viladecavalls, PSC, el regidor no adscrit i FemViladecavalls de suport per a la incorporació del permís de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Viladecavalls Punt d’urgència: aprovar la renovació del conveni de participació conjunta a la xarxa de ciutats Eurocities entre els municipis del sistema urbà de Terrassa per adaptació a la normativa vigent Punt d’urgència: aprovar l’Expedient de modificació de crèdits número 11/2021 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2021 en la modalitat de crèdits extraordinaris ABSTENCIÓ ERC

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=