Vilactiva Agost 2022

AGOST 2022 | 5 n L’Ajuntament està ultimant els detalls de «Viladecavalls Clima», un projecte nascut amb la voluntat d’informar la ciutadania sobre les mesures que s’estan implementant a escala local per a fer front a l’emergència climàtica i que es recullen en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Partint d’aquest document estratègic i d’estudis del mu- nicipi, el consistori treballa per donar compliment a les ac- cions dels objectius establerts per la UE per al 2030 i anar més enllà de la reducció del 55 % de les emissions de CO 2 . En aquest sentit, algunes de les actuacions executades per l’Ajuntament fins ara són la substitució de més de 1.000 punts de llum de l’enllumenat públic per tecnologia de LED, la instal·lació de plaques fo- tovoltaiques en equipaments municipals, la construcció de la caldera de biomassa que abasteix l’Escola Rosella i l’Es- cola Municipal de Música Pau Casals i l’organització de ta- n Les tasques de manteniment i reparació de la bassa de Can Baiona que el consistori ha dut a terme entre els anys 2021 i 2022, i que van culminar el passat 2 de juny, han permès l’arranjament d’elements que s’havien fet malbé i han pro- piciat una millora de la seva funcionalitat, incorporant-hi estàndards més moderns per a aquestes instal·lacions. Concretament, els treballs van consistir en el buidatge de la bassa, una neteja de residus, la substitució d’una làmina im- permeable, la reparació d’una xapa metàl·lica malmesa, una repassada de pintura i la ins- tal·lació d’una rampa de pro- tecció per a la fauna. L’equip tècnic va finalitzar l’actuació reomplint els prop de 200 m 3 que pot emmagatzemar l’es- tructura, i es va concloure amb un coronament d’alta visibilitat per mitjans aeris. La bassa es va construir el 2007, en col·labo- ració entre l’Ajuntament de Vi- ladecavalls, l’Agrupació de De- fensa Forestal de Viladecavalls (ADF) i la Diputació de Barce- lona, entitat que va finançar-ne la construcció juntament amb la Generalitat de Catalunya. llers divulgatius sobre el canvi climàtic.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=