Vilactiva Agost 2022

2 | AGOST 2022 A FAVOR TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC, FEM, PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TJxV, ERC i FEM EN CONTRA FEM ORDRE DEL DIA Lectura i aprovació de l’acta anterior, de data 26 de maig del 2022 Aprovació inicial del projecte de modificació puntual de la revisió de Pla General d’Ordenació en l’àmbit del sistema viari de Can Trias residencial Aprovació de l’acord marc entre l’Ajuntament i la coordinadora de fundacions d’habitatge social (COHABITAC) per al foment de la provisió d’habitatges destinats a lloguer social sobre solars i finques municipals provinents del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge o de sòls dotacionals Aprovació de la modificació dels criteris de selecció dels futurs ocupants dels habitatges de propietat municipal, qualificats amb protecció oficial, en règim de lloguer i situats al conjunt residencial del carrer Orenetes Aprovació de la Modificació de crèdit número 12/2022 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Aprovació de l’expedient de contractació del contracte d’obres per execució del projecte bàsic i executiu del consultori local del nucli urbà a Viladecavalls, disposar l’obertura de l’expedient de licitació i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que regiran el contracte Autoritzar a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a rebre, a compte del municipi de Viladecavalls, els pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) corresponents al setè conveni de col·laboració (any 2021) Aprovació de la proposta de les dues festes locals per a l’any 2023 Moció dels grups municipals Treballem Junts per Viladecavalls, ERC Viladecavalls i FemViladecavalls de suport als jutges de pau davant del projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de justícia ABSTENCIÓ ERC PSC i regidor no adscrit (Carlos Méndez) TELÈFONS D’INTERÈS Ajuntament 937 887 141 Atenció a víctimes de violència de gènere 900 900 120 608 87 12 37 Biblioteca Pere Calders 937 341 802 CEIP Rosella 937 340 001 CEIP Roc Blanc 937 891 902 Centre Cívic Paco Cano 937 892 054 Deixalleria Municipal 937 809 814 Emergències Generalitat 112 Escola de Música Pau Casals 937 341 950 Farmàcia Dr. Troiano (Can Trias) 937 894 433 Farmàcia Mª Àngels Tugues Molera (nucli urbà) 937 331 730 Fecsa-Endesa (avaries) 800 760 706 IES Viladecavalls 937 340 210 Jutjat de Pau 937 805 007 Llar d’infants Barromina 937 881 008 Llar d’infants Can Trias 937 332 527 Mina d’Aigües de Terrassa 937 870 206 Oficina Mpal. Desc. Can Trias 937 892 054 Oficina de Recaptació 932 029 802 Policia Municipal 092 / 937 330 707 Policia Municipal (mòbil) 610 267 439 Ràdio Vila 937 801 786 Salut Respon 061 Serveis Funeraris 900 268 268 Servei de recollida concertada de residus voluminosos i poda 900 264 272 Visites centres mèdics 937 384 030 Zona Esport. Mpal. Casc Urbà 937 340 864 Zona Esport. Mpal. Can Trias 937 340 787 EDITA Ajuntament de Viladecavalls C. Antoni Soler i Hospital 7-9 08232 Viladecavalls (Barcelona) DISSENY, CONTINGUTS, MAQUETACIÓ I PRODUCCIÓ Quid Comunicació BANC D’IMATGES Ajuntament de Viladecavalls Unsplash.com - Pexels.com IMPRESSIÓ Inkyprint S.L. Impressió feta sobre paper ecològic DIPÒSIT LEGAL B-2458-2018 Si preguntem per Can Corbera, segu- rament tothom coneixerà el Pedro Ró- denas. Va néixer a Albacete i, després de provar sort a Holanda, va arribar a Terrassa l’any 1970 amb només 20 anys, i allà va conèixer la Matilde, amb qui es va casar i es va traslladar a viure a Vi- ladecavalls. Aquí va treballar 35 anys al servei de manteniment d’una fàbrica tèxtil i es va implicar en la vida social del barri. De fet, durant 21 anys es va encarregar de dinamitzar el cen- tre cívic a través de l’associació de veïns, organitzant-hi festes, activitats i trobades diàries. Un problema de salut li va impedir, ja fa vuit anys, continuar al capdavant del local social, i assegura que li agradaria que algú reprengués la seva tasca. Actualment, el Pedro surt a caminar cada dia pels voltants de Vila- decavalls, té cura del seu hort, fa tota mena d’arranjaments a casa i es dedica a la seva altra gran passió: els nets.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=