Vilactiva Agost 2021

AGOST 2021 | 9 n Les violències sexuals com- prenen un ampli ventall de situacions que inclouen l’exhi- bició, l’observació i la imposició de relacions sexuals per mitjà de violència, d’intimidació o de manipulació emocional. Aquest tipus de violència és de les més esteses entre les que pateixen dones, adolescents i nenes. Tot i així, davant d’una agressió, és habitual que la víctima no sàpi- ga com actuar ni quines passes seguir. Amb la voluntat de po- der oferir una eina d’atenció i assessorament legal en aques- tes situacions, l’Observatori Noctàmbules, de la Fundació Salut i Comunitat, ha posat en funcionament un número de telèfon de suport, el 608 87 12 37, amb el qual es pot contactar tant trucant-hi com a través de WhatsApp. Per a més informació sobre els recursos que tenim a la nos- tra disposició per a afrontar les violències sexuals, podem tam- bé consultar el lloc web www. violenciessexuals.org . A més, recordeu que també disposeu del telèfon 900 900 120 contra la violència masclista i del 112 per a situacions d’emergència. n En el marc de les diferents actuacions de suport a les em- preses i professionals locals que promou l’Ajuntament de Viladecavalls, recentment es posava en marxa el programa «Activitat local i de serveis a persones i ciutadania». Aques- ta iniciativa està destinada, principalment, a promoure la transformació digital per a augmentar la competitivitat i fomentar l’ocupació. La proposta, desenvolupada amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha iniciat amb un procés de diagnosi a partir de més de 50 enquestes rea- litzades entre comerços, res- tauració i empreses de serveis. Aquest treball ha de permetre identificar els interessos exis- tents envers la transformació digital, així com el nivell de coneixements i maduresa di- gitals. Per tal de desenvolupar l’actuació, Viladecavalls comp- ta amb una agent de capacita- ció i dinamització digital.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=