Vilactiva Agost 2021

AGOST 2021 | 3 Els problemes que afecten una po- blació i les preocupacions dels seus veïns i veïnes són molt diversos i, sovint, imprevistos. Tal com ens ha demostrat la pandèmia, en qual- sevol moment la vida ens posa un repte que no podíem imagi- nar que algun dia ens veuríem obligats a superar . I aquesta és una realitat que es dona—tot i que de manera menys dramàtica— en molts altres àmbits del nostre dia a dia. De vegades les administra- cions ens trobem davant de situa- cions sobre les quals no existeix una normativa concreta o per a les quals no tenim les competències necessàries. Què hem de fer quan succeeix allò que era inesperat? Davant d’aquestes situacions, hem de saber ser flexibles i pensar en quins són els problemes de la ciutadania, més que en quines són les nostres obligacions o en quina és estrictament la legislació que ens afecta. Si més no, aquesta és la màxima que provo d’aplicar-me en el meu dia a dia i que impulsa el tre- Cesca Berenguer Alcaldessa de Viladecavalls ball del Govern Municipal de Vila- decavalls. No ens podem confor- mar a complir estrictament amb les nostres obligacions quan en depèn el benestar dels vilacava- llencs i les vilacavallenque s. Quin sentit té limitar-nos a les nostres obligacions quan aquestes no do- nen resposta a les preocupacions reals de la ciutadania? L’ordenança —recentment aprovada— amb la qual regula- rem les males olors a la població és un exemple d’aquesta voluntat d’anar més enllà. Hem elaborat una de les primeres ordenances de Catalunya destinades exclusi- vament a la contaminació odorí- fera, i ho hem fet perquè hi havia un problema davant del qual no teníem cap eina pròpia amb què fer-hi front. Ara disposem d’un conjunt de normes que ens permeten actuar per a reduir l’impacte de les olors i per a ga- rantir que, quan calgui, podrem prendre mesures fermes. El text ens estableix limitacions, ens obre la porta a realitzar inspeccions i ac- tuar en conseqüència i, en última instància, planteja també sancions econòmiques. No tinc cap dubte que aques- ta ordenança ha de suposar un abans i un després en l’aparició dels episodis de males olors i que ens ajudarà a continuar in- crementant els nivells de qua- litat de vida de què gaudim . A Viladecavalls vivim molt bé i tenim l’ambició que, dia a dia, hi visquem encara millor. Fes arribar els teus suggeriments, les teves propostes o preocupacions directament a l’alcaldessa enviant-li un missatge al seu WhatsApp . 686 024 331 Et respondrà al més aviat possible

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=