Vilactiva Maig 2021

MAIG 2021 | 3 Si alguna cosa hem après des de l’aparició de la pandèmia és a adaptar-nos ràpidament al mo- ment sanitari en el qual ens tro- bem. Sabem que el nostre dia a dia el marca, inevitablement, l’evolució dels contagis i que els nostres hàbits han de canviar se- gons quines siguin les circumstàn- cies. Així, ens trobem en moments de relaxació de les restriccions, com els que ens han permès gau- dir de Sant Jordi i de diferents pro- postes culturals presencials, però també amb altres situacions mar- cades per les restriccions. Malauradament, al llarg dels dar- rers dies ens hem trobat al nostre municipi amb un increment de contagis que ens ha portat a pren- dre mesures extraordinàries des de l’Ajuntament de Viladecavalls: hem tancat temporalment equipa- ments; hem tornat, en altres casos, a l’activitat telemàtica, o hem mo- dificat serveis públics. I, tot i que s’ha insistit a través de tots els mit- jans que tenim a la nostra disposi- ció, permeteu-me que també apro- fiti aquest espai per a demanar-vos a tots i a totes la màxima precaució. Sóc conscient que encara no po- dem controlar totalment aquesta malaltia, però sí que està a la nos- tra mà reduir-ne al màxim possi- ble la presència entre nosaltres . La COVID-19 necessita les perso- nes per a estendre’s; posem-li-hi les màximes dificultats fent servir mascaretes, mantenint la distància social, evitant aglomeracions i ren- tant-nos les mans amb freqüència. Sempre he dit que si alguna cosa destaca en l’actuació de l’Ajunta- ment és la seva capacitat per a fer front als imprevistos; ja siguin tem- porals, o els efectes que aquests tenen sobre els espais públics, o una pandèmia, des del consistori sempre provem de donar-hi una resposta àgil i resolutiva . Sabem que nosaltres som la primera línia de treball de l’Administració i no ens podem permetre no reaccio- nar quan toca fer-ho; massa perso- nes en depenen. Entenc que, per a molts veïns i veïnes, aquests canvis continus puguin suposar un cert trasbals. El que avui és d’una manera potser demà serà d’una altra. En tot cas, us vull demanar paciència. Si mi- rem enrere, tot el que ja hem pas- sat, ens adonem que ja ha quedat enrere la major part d’aquest camí . El procés de vacunació con- tinua avançant i, amb cada vaccí que s’injecta, estem una mica més a prop d’un retorn a una norma- litat estable i, confiem, duradora. Molts ànims i força. Fes arribar els teus suggeriments, les teves propostes o preocupacions directament a l’alcaldessa enviant-li un missatge al seu WhatsApp . 686 024 331 Et respondrà al més aviat possible

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=