Vilactiva Juny 2021

JUNY 2021 | 9 n La nostra activitat habitual suposa el consum d’energies que, en moltes ocasions, pro- venen de fonts no renovables, amb el que això suposa per al medi ambient —per l’emissió de gasos amb efecte d’hiver- nacle, com el CO 2 — o per al manteniment dels recursos de què disposem. Per aquest motiu, Viladecavalls compta amb el Pla d’Acció per l’Ener- gia Sostenible, en el qual s’inscriuen mesures com ara la instal·lació de plaques foto- voltaiques en els equipaments del municipi. Així, actualment es treballa en la instal·lació d’aquests dispositius a la bi- blioteca Pere Calders per tal que aquest espai es pugui au- toabastir d’electricitat a través d’una font renovable com és el sol. Aquest compromís en l’ús d’aquest tipus d’energies està recollit també en la Declaració de l’emergència climàtica a Vi- ladecavalls, acordada pel Ple Municipal de l’Ajuntament el 25 de juliol del 2019, i apropa el municipi als Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits en l’Agenda 2030 de Nacions Unides. n Els ajuntaments de la zona —entre els quals es troba el de Viladecavalls—, l’Agrupació de Defensa Forestal i la Diputació de Barcelona activen, un cop més, aquest juny, el Pla d’In- formació i Vigilància (PIV) per tal d’evitar els estralls del foc a les zones boscoses. En con- cret, dues patrulles actuaran al nostre terme municipal del 18 de juny a l’1 de setembre, en horari de 12.30 a 19.30 hores, recorrent-ne la xarxa bàsica de camins i realitzant tasques de conscienciació, de dissuasió da- vant de negligències, de detec- ció d’incidències, de revisió de l’estat de les infraestructures i de vigilància en general. Aquest pla és considerat com el progra- ma de prevenció que té un im- pacte més directe sobre les per- sones usuàries del medi natural.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=