Vilactiva Juny 2021

JUNY 2021 | 7 n Telefónica, Vodafone i Oran- ge ofereixen al nostre municipi la tecnologia 4G, que permet una velocitat més elevada de connexió a Internet via mòbil. Per a més informació sobre aquesta millora del servei i la seva compatibilitat amb la TDT, podeu consultar el web www. llega800.es . que de manera insistent li havia traslladat l’Ajuntament de Vila- decavalls per tal d’augmentar la qualitat del servei de telefonia que hi ha a disposició dels veïns i les veïnes, ja que, a més de mi- llorar la imatge que presenta ac- tualment el nostre municipi per la presència d’aquestes línies, la caiguda habitual dels cables ha obligat a tramitar nombrosos requeriments d’actuació per les incidències provocades en el servei de telefonia. La companyia assolia final- ment el compromís el passat 22 d’abril en una trobada d’una representació municipal —en- capçalada per l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Beren- guer— amb el responsable de relacions institucionals de Telefónica Catalunya, Modesto González, i el cap del programa d’ Operaciones Optimus , Carlos Mariano Cañas. El consistori ha anunciat que, per la seva ban- da, durà a terme un seguiment dels treballs. n L’empresa de telecomuni- cacions Telefónica s’ha com- promès a retirar, al llarg dels propers mesos, part del ca- blejat de coure que encara es troba en servei al nostre terme municipal. D’aquesta manera, la companyia satisfà la petició Aquest passat 10 de maig l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, recollia a l’auditori de la Universitat Au- tònoma de Barcelona el segell Infoparticipa, el distintiu ator- gat pel grup de recerca Co- municació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB. D’aquesta manera es reconeixia la qualitat i la trans- parència del portal municipal, www.viladecavalls.cat , q ue ha aconseguit renovar aquest segell acomplint el 100 % dels 52 indicadors que es tenen en compte a l’hora d’avaluar els webs de tots els ajuntaments catalans. En aquesta ocasió han estat únicament 39 consistoris, dels 947 de Catalunya, els que han pogut assolir la màxima valoració. Entre els diferents aspectes avaluats per a concedir o no l’Infoparticipa hi ha la informa- ció sobre els representants po- lítics, la informació sobre el mu- nicipi i la gestió dels recursos públics i les eines per a la par- ticipació de la ciutadania que puguin trobar-se a cada portal.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=