Vilactiva Gener 2021

GENER 2021 | 3 Des de l’Ajuntament de Vilade- cavalls sempre hem defensat un model de govern participatiu i inclusiu. Volem que les decisions que es prenguin sobre el nostre municipi comptin amb el màxim nombre d’opinions possible i que no excloguin cap persona per motius com, per exemple, la seva edat. És precisament per això que considero una notícia excep- cional la creació del Consell Mu- nicipal de la Infància impulsat pel consistori. Aquest ens és una eina perquè els menors d’edat de la nostra població puguin expressar lliure- ment les seves inquietuds pel que fa a l’acció municipal i perquè les seves propostes puguin ser escol- tades i desenvolupades. Personal- ment, crec que és fonamental implicar aquest segment de la població en la feina de l’Admi- nistració , ja que, d’una banda, ens permet tenir una idea més precisa de les seves necessitats i, de l’altra, esperona i anima els in- fants i adolescents a ser ciutadans i ciutadanes actius. Cesca Berenguer Alcaldessa de Viladecavalls Al cap i a la fi, els infants d’avui seran demà les persones adultes que se situaran al capdavant dels espais de decisió. Ells i elles són el nostre principal patrimoni com a societat , i de com de preparats i preparades estiguin per a assumir aquestes responsabilitats depèn en bona mesura el nostre futur i benestar i el progrés que assolim com a societat. No tinc cap dubte que les que ens segueixen seran les generacions millor preparades amb què haguem comptat. Voldria destacar també que aquest consell s’ha desenvolupat com a proposta de consens de tots els grups amb representació a l’Ajuntament; és així, també, un clar exemple de com a través del diàleg i l’entesa podem asso- lir consensos en qüestions de rellevància per a Viladecavalls . Que vagi des d’aquí el meu reco- neixement a aquesta capacitat de treball per al benestar comú. Es dona la circumstància que aquesta revista arriba a les vostres llars tot just amb el canvi d’any. Vi- vim encara una situació excepcio- nal i complexa per la pandèmia, però, en l’horitzó, la proximitat de la vacuna contra la COVID-19 ens fa tenir un cert optimisme. Queden encara mesos per a arri- bar al final d’aquest camí, però ja comencem a veure la meta. Amb aquesta espurna d’esperança, us vull desitjar el millor any 2021 possible, en el meu nom i en el de totes les persones que for- mem l’Ajuntament de Viladeca- valls . Nosaltres continuarem tre- ballant per fer-lo possible. Feliç 2021. Fes arribar els teus suggeriments, les teves propostes o preocupacions directament a l’alcaldessa enviant-li un missatge al seu WhatsApp . 686 024 331 Et respondrà al més aviat possible

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=