Vilactiva Desembre 2021

DESEMBRE 2021 | 9 n En el marc de les diferents polítiques que desenvolupa l’Ajuntament de Viladecavalls en la lluita contra la crisi climà- tica, aquest mes d’octubre ja ha rebut del Servei Comarcal de Biomassa Forestal este- lla destinada a la caldera que abasteix l’Escola Rosella i l’Es- cola Municipal de Música Pau Casals. Aquest sistema de cale- facció, instal·lat des del passat estiu al carrer Pau Claris en un mòdul prefabricat, subminis- trarà anualment 341.000 kWh a través d’energia renovable i, d’aquesta manera, evitarà l’emissió de 64,5 tones anuals de C0 2 . Aquest servei comarcal compta amb altres adminis- tracions usuàries, com ara els ajuntaments d’Ullastrell, Vaca- risses, Terrassa i, pròximament, de Cerdanyola, i des del 2018 ha subministrat 6.100 tones d’estella provinent de fusta de boscos del Vallès Occidental. n Tot i la recent pujada de contagis de COVID-19, la millora de la situació sanitària com a conseqüència del procés de vacunació fa que des de l’Ajuntament de Viladecavalls es treballi actualment en la possibilitat que es torni a celebrar la tradicional rua de Carnestoltes al febrer del 2022. El consistori ha fet aquest anunci amb la voluntat que les comparses que hi prenen part habitualment puguin tenir la corresponent previsió. n La representació del Consell Municipal de la Infància ha de comptar, entre d’altres, amb dos alumnes empadronats al municipi que no estiguin escolaritzats a Viladecavalls. Aquest curs, els alumnes que exercien aquesta representació han de ser substituïts per altres estudiants dels cursos cinquè o sisè de primària en les mateixes circumstàncies. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament, es fa una crida a qui pugui estar-hi interessat/da perquè contacti amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Viladecavalls a través de l’adreça electrònica consellinfancia@viladecavalls.cat .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=