Vilactiva Desembre 2021

DESEMBRE 2021 | 13 n La Càtedra de Recerca en Retinosi Pigmentària Bidons Egara de la Universitat Miguel Hernández (UMH), que treballa amb el suport de l’empresa ubi- cada al nostremunicipi, ha creat un nou implant cerebral basat en microelèctrodes intracorti- cals que és capaç d’induir la per- cepció de formes i lletres en una persona cega. L’estudi, publicat a la revista The Clinical Journal Investigation , suposa un impor- tant avenç en l’àmbit de la neu- roenginyeria i en el tractament de persones invidents. n Per al proper 2022 s’espe- ra que siguin executades les obres d’urbanització del carrer de la Riba, un cop que ja ha es- tat redactat —i es troba en pro- cés d’avaluació— el projecte per a dur-les a terme. L’actua- ció, que permetrà urbanitzar aquesta via com la resta dels carrers del nucli, consistirà en la construcció d’un paviment ferm al llarg de tot el carrer, el qual serà de llambordes de formigó; el soterrament de les línies elèctriques, de telefonia i de telecomunicació; la substi- tució de l’enllumenat públic; la col·locació de nova senyalitza- ció, i l’enjardinament. n Abandonar deixalles o collir plantes són algunes de les ac- cions incíviques que no hem de fer quan ens trobemen un espai natural. Per tal de recordar-nos la importància del nostre com- portament envers el medi am- bient, l’Ajuntament de Vilade- cavalls ha instal·lat en diversos punts del municipi una sèrie de vuit cartells en els quals se’ns in- forma sobre activitats que hem d’evitar. Concretament, es tro- ben al camí de Can Buixeres, al Camí Vell d’Ullastrell, a la baixa- n Amb l’objectiu d’evitar la in- tromissió del so dels assajos i les classes en altres activitats del centre, l’Escola Municipal de Música Pau Casals disposa d’un nou sistema d’insonorit- zació que té com a principal característica la possibilitat de canviar d’espai. En concret, es tracta d’un conjunt de plaques que absorbeixen el so i que es poden concentrar o bé distri- buir entre dues aules en funció de la intensitat d’aquest que calgui esmorteir. da a la riera de Gaià i a la zona verda que hi dona accés, al camí del Suro, al de Can Sanahuja i al del Ferrocarril (tant a l’entrada com a la sortida).

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=