Vilactiva Abril 2021

ABRIL 2021 | 3 Si penso com voldria que fos el nostre municipi en un futur proper veig una població que és més sos- tenible. Imagino un poble que està construït més a mida de les perso- nes que dels cotxes, amb millors comunicacions entre els nuclis i amb les poblacions de l’entorn. Si penso en el model de muni- cipi que volem construir des de l’Ajuntament deViladecavalls, el transport públic n’és, sens dub- te, una peça fonamental . Per aquest motiu la seva millora ha estat una de les nostres prioritats al consistori en els darrers anys; hi hem treballat de valent, amb un im- portant esforç negociador, i conti- nuarem treballant-hi. Recentment, aquesta feina ha donat fruit amb una ampliació notable del servei de bus. Entre les novetats trobem la incorporació de noves parades a la línia M6, l’establiment d’un bus llançadora amb la parada Terrassa Rambla dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i, finalment, aconseguim servei en cap de setmana . És, en definitiva, tot un paquet de millores, amb una inversió de 200.000 € —que assumirà íntegrament el Govern català— , que donen un impuls considerable a l’ús del transport públic a Viladecavalls. Cesca Berenguer Alcaldessa de Viladecavalls M’agradaria aprofitar aquesta fita assolida per a convidar-vos a reflexionar sobre la manera en què us desplaceu: quin ús femdel vehicle privat?, quin efecte té la nostra mobilitat sobre el nostre entorn i sobre la nostra pròpia salut? Des de l’Ajuntament estem treballant amb insistència per po- sar a disposició de tots els veïns i les veïnes les eines que ens ajudin a moure’ns fent servir transports públics o, directament, no conta- minants. Però aquest és un repte que ens implica a tots i a totes. Els grans canvis necessiten, en primer lloc, que fem una passa endavant de manera individual . Si volem donar un gir a la nostra societat, en qualsevol aspecte, el primer que hem de fer és impli- car-nos nosaltres mateixos. Us vull animar, doncs, a aquelles persones que encara no ho feu, a fer servir de manera habitual, i dins del que us permetin les vos- tres rutines, el transport públic : d’una banda, estareu col·laborant en la construcció d’una societat més sostenible, però també ens ajudareu a consolidar les millo- res que hem assolit i a tenir argu- ments per a reclamar-ne de noves. La voluntat de l’Ajuntament de Viladecavalls és continuar treba- llant en aquesta línia. Aquest nou impuls al servei de bus és un nou pas —important, això sí— en el trajecte que seguim per anar su- mant cada cop més i millors ser- veis públics. Al nostre municipi vivim molt bé i volem viure-hi encara millor . No m’agradaria acomiadar-me sense tornar a fer una crida a no abaixar la guàrdia davant de la COVID-19. Tot i que hem superat la tercera onada de la pandèmia i que avança la vacunació, no ens podem confiar. Ara per ara, la pre- venció és la millor eina que te- nim al nostre abast ; fem-la servir. Fes arribar els teus suggeriments, les teves propostes o preocupacions directament a l’alcaldessa enviant-li un missatge al seu WhatsApp . 686 024 331 Et respondrà al més aviat possible

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=